Visit of good practices of sustainable development in Eco silver house, 5. 6. 2015 in Ljubljana / Ogled dobrih praks trajnostnega razvoja v Eko srebrni hiši, 5.6. 2015 v Ljubljani

http://www.esdw.eu/events/visit-of-good-practices-of-sustainable-development-and-integral-green-buildings-5-6-2015-eco-silver-house-in-ljubljana/

ESD week logo

AKROPOLA d.o.o, as a leader partner in EE highrise project is inviting to visit example of good practices of sustainable development in nZEB multi-residential building Eco silver house, with a professional explanation of this new building development approach. The visit of Eco silver house will include a presentation, discussion and a tour of the building.

Participation is free. The number of places is limited. Please sign up at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. till Thursday 4. 6. 2015, 4 PM.

Akropola d.o.o., kot vodja EE highrise projekta vas vabi na obisk skoraj nič energijske večstanovanjske stavbe Eko srebrna hiša kot primer dobre prakse trajnostnega razvoja s
strokovno razlago tega novega razvojno gradbenega pristopa. Obisk Eko srebrne hiše bo vključeval predstavitev, razpravo in ogled objekta. Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno. Prosimo prijavite se na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in sicer do četrtka 4. 6. 2015 do 16. ure.

News